POPIS REKVALIFIKACE

Jedná se o rekvalifikaci, kde Vás teoreticky i prakticky připravíme ke složení pěti zkoušek profesní kvalifikace, a to za pouhé 3 měsíce. Po úspěšném složení zkoušek můžete realizovat závěrečné zkoušky (výuční list) na spolupracující střední škole. V případě zájmu pro Vás tato střední škola připravila přípravný kurz, jenž Vás dokonale připraví pro složení závěrečné zkoušky. Cílem kurzu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb.


PRŮBĚH VÝUKY:

Výuka probíhá převážně online - vzdělávacími videi a online konzultací.
Součástí výuky je také praktické vyučování, které bude probíhat v dílnách v Berouně.

Video výuka - shlédnutí videa (30 min. - 1 hod.)
, čas shlédnutí si studenti z
volí dle jejich časových možností.

Video konzultace - 1x týdně (2 hodiny) v pevně stanovený čas. Studenti budou mít možnost napsat pod video poznámku, čemu neporozuměli a my se na danou problematiku budeme ve video konzultaci zaměřovat.
Praktické vzdělání - 1x za 14 dní (2 dny) v pevně stanovený čas.


TERMÍNY REKVALIFIKACE :

od: 1. 10. 2024

CENA REKVALIFIKACE :

77 000,- vč. DPH

(63 636,- bez DPH)

cena opakování zkoušky :

7 700,- vč. DPH

6 363,- bez DPH

V ceně rekvalifikace (praktické výuky) a zkoušky je zahrnuto i občerstvení včetně oběda (výuka v Berouně).


Podmínky pro vykonání zkoušky :

Pro připuštění uchazeče ke zkoušce je nutné splnit následující podmínky:
podat PŘIHLÁŠKU KE ZKOUŠCE
• doložit NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

doložit POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

Formuláře pro přihlášku ke zkoušce a zdravotní způsobilost si můžete stáhnout zde: ↓
a poté jej prosím zašlete na email: info@elektrikaremrychle.cz

Obsah rekvalifikace

  • V průběhu studia se žák seznámí s problematikou měření, oprav, kontrol a instalací elektrických rozvodů a zařízení a s měřením a testováním elektrických strojů a elektrospotřebičů.

  • Celková doba kurzu je tři měsíce.

  • Celková doba trvání jedné zkoušky je 8-10 hodin. Proč absolvovat rekvalifikaci ?

  • Rekvalifikace je určené uchazečům a zájemcům práce v oblasti elektrotechniky, kteří nemají elektrotechnické vzdělání a potřebují si dodělat kvalifikaci pro získání základního oprávnění na samostatnou práci v elektrotechnice (elektrikář).
  • Pokud úspěšně vykonáte zkoušky ze všech pěti kvalifikací získáte tzv. úplnou profesní kvalifikaci pro práci v elektrotechnice.Kde rekvalifikace a zkoušky probíhají


Naše školící centrum se nachází na adrese: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun v místnosti č. 104
(v přízemí, po levé straně). Zaparkovat můžete bezplatně v blízkosti školícího

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KONTAKT

PROVOZOVATEL
SUPER Kancelář s.r.o.      IČO: 173 461 85
Na Klášteře 33, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zodpovědná osoba :
Ing. Jan Vojík                                                   
 

E-mail
info@elektrikaremrychle.cz

Telefon                                                      
+420 773 111 202                                       

ŠKOLÍCÍ CENTRUM

Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun-Město, místnost č. 104

Kontaktní osoba :
Daniela Mušinská

E-mail
info@elektrikaremrychle.cz

Telefon
+420 728 450 127